Make your own free website on Tripod.com

 

tajuk1.gif (8054 bytes)

                                                   

                Kami Warga SK Seri Sabak Uni,

                Dengan Penuh Tekad dan Iltizam
                Berikrar dan berjanji akan
                Menumpukan Seluruh Tenaga
                Dan Usaha Kami Untuk

                5.1    Memastikan semua kanak-kanak mendapat pelajaran pada hari pertama sesi persekolahan.

                5.2    Memastikan kami sentiasa peka dan prihatin kepada kehendak dan keperluan pelanggan,
                          murid-murid, ibu bapa, masyarakat demi kemajuan dan kecemerlangan sekolah.

                5.3    Memastikan kami dapat berkhidmat dengan cekap, amanah dan berkesan.

                5.4    Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pendapat, cadangan dan teguran yang membina
                          daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi pelajar di bidang akademik dan ko-
                          kurikulum.

                5.5    Mendidik dan membimbing pelajar membentuk sahsiah yang mulia melalui pemupukan dan penghayatan
                         amalan nilai-nilai murni selaras dengan aspirasi negara.

                5.6    Mencipta suasana, iklim dan sekolah yang bersih serta menarik bagi melahirkan pelajar yang berbudi
                         dan penyanyang.                 

 

 

Menu Ucapan Sejarah Staff