Make your own free website on Tripod.com

             

 

 

tajuk.gif (8005 bytes)                 

                        

                            Assalamualaikum dan salam sejahtera.

                            Sekolah yang unggul mempunyai persekitaran yang selesa, tenteram, aman , mesra, penuh kasih sayang dan                               riang serta merangsang pembelajaran.  Persekitaran begini dapat membentuk murid memperkembangkan                              sahsiah sepadu dan seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani, dan emosi.

                            Dalam menuju alaf baru SK Seri Sabak Uni mengorak langkah untuk memenuhi hasrat Kementerian                              Pendidikan iaitu sentiasa menuju ke arah kecemerlangan.  Warga sekolah sentiasa mengikuti                              perubahan-perubahan positif yang terdapat dalam sistem pendidikan terkini.

                            Warga pendidik perlu mempunyai hala tuju dan wawasan yang jelas untuk membawa anak-anak didik                              mereka  ke arah kecemerlangan yang berterusan.

                            Melalui Laman Web ini, adalah diharapkan segala pendedahan dalam pendidikan dapat digunapakai oleh                              semua sekolah.

                             Sekian terima kasih.

                            Pn. Siti Zaliha Othman
                            Guru Besar
                            SK Seri sabak Uni.

 

 

 

 

 

Menu Sejarah Piagam Staff